Home

Atec NV legt zich toe op metaalconstructies uit de meest uiteenlopende materialen en
het buigen van buizen en profielen. We kunnen zorgen voor het opmeten, ontwerpen, uittekenen, monteren
en plaatsen van kleine en grote constructies. Onze opdrachten variëren van constructies voor functionele projecten of industriële leidingen tot het buigen van buizen die deel uitmaken van hedendaagse kunstontwerpen,
enz. Door jarenlange intensieve opvolging bij de klanten ter plaatse richten we ons eveneens op het uitvoeren
van onderhoudswerken in bedrijven. Dit zowel tijdens shut-down periodes als in tijden van volle productie.
Ervaren en gespecialiseerd personeel met VCA-opleiding staan ter uwer beschikking